Uitnodiging webinar Peen online lezen
 
 
 
 
 
bejo
Webinar peen
15 februari 2021
 
 
Op dinsdag 9 maart om 19.30 uur organiseert Bejo het webinar Peen. Wij willen u graag uitnodigen om deel te nemen. Tijdens deze webinar praten verschillende gastsprekers u bij over actualiteiten binnen ons vakgebied. Uiteraard bent u ook in de gelegenheid om vragen te stellen. 

Programma: 
19.30 uur - Opening door Robert Schilder (Verkoopmanager Benelux en Scandinavië)

Presentaties:
19.40 uur - Liesbeth van der Heijden (Senior Researcher Bejo) - De mogelijke alternatieven en consequenties voor chemische zaadbehandelingsmiddelen

20.00 uur - Sander Bernaerts (Adviseur Naturim)- Irrigatie in een veranderd klimaat

20.20 uur - Chris van Laarhoven (Specialist bodem & bemesting) - Wat kunt u als teler doen om een goede opkomst te verkrijgen

20.40 uur - Vragen en afsluiting

Bent u geïnteresseerd? Schrijf u dan nu in via onderstaande link. 
Inschrijven...
 
De mogelijke Alternatieven en consequenties voor chemische zaadbehandelingsmiddelen
De zaadbehandeling door de jaren heen vindt overwegend plaats met chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het pakket aan chemische zaadbehandelingsmiddelen is echter sterk verminderd en zal nog verder reduceren. De neonicotinoïden en middelen op basis van thiram zijn inmiddels niet meer toegelaten en het veel toegepaste middel metalaxyl-M wordt momenteel uitgefaseerd. Er is een duidelijke maatschappelijke roep om de toepassing van chemie te verminderen en te vervangen door groenere alternatieven. De sector zelf vraagt ook om alternatieven voor het snel kleiner wordende pakket aan chemische zaadbehandelingsmiddelen. Bejo collega Liesbeth van der Heijden bespreekt de mogelijke alternatieven en consequenties.
 
Irrigatie in een veranderend klimaat 
Als de hitte en droogte van de laatste 5 jaar ons toont wat klimaatverandering inhoudt, is dat hoogst zorgelijk. Goed en genoeg water wordt belangrijker maar is minder vaak vanzelfsprekend. In de presentatie 'irrigatie in een veranderend klimaat' praat gastspreker Sander Bernaearts (Adviseur bij Naturim) u bij over irrigatie en anticiperen op de klimaatverandering. Aandacht voor beperken van (water)verliezen, "water-spaarzaam telen", nieuwe manieren van irrigeren en het probleem van verzilting en hoe hiermee om te gaan. 
 
Wat kunt u als teler doen om een goede opkomst te verkrijgen?
Een gelijkmatige opkomst is bij peen van het grootste belang. Door een combinatie van factoren wil dat de laatste jaren steeds vaker niet zo goed lukken. Weersinvloeden spelen steeds vaker een dominante rol. Tijdens de presentatie 'Wat kunt u als teler doen om een goede opkomst te verkrijgen' besteedt Chris van Laarhoven (specialist bodem & bemesting) aandacht aan zaaiplanning en -beregening, grondbewerking (ruggenvormen), bemesting en onkruidbestrijding.

 
Vragen? Neem gerust contact met ons op!
 
bejo
Bejo
Trambaan 1
1749 CZ Warmenhuizen
E nieuwsbrief@bejo.nl
W www.bejo.nl
volg bejo
Facebook   Twitter   Linkedin   Youtube   Youtube
that's bejo quality - bejo.nl
© 2021 Bejo All rights reserved.